Öl

Голо тяло • Naked body • 1800 лева • 900 euro • 75x60 платно • 75x60 canvas


В синята вечер II • Blue night II • 600 лева • 300 euro • 32x35 платно • 32x35 canvas


Спомен от детството III • Childhood memory III • 700 лева • 350 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Камбанен звън • Sound of bells • 900 лева • 450 euro • 46x55 платно • 46x55 canvas


Натюрморт • Still life • 700 лева • 350 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Зима • Winter • 800 лева • 400 euro • 55x60 платно • 55x60 canvas


Спомент от детството II • Childhood memory II • 700 лева • 350 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Спомент от детството • Childhood memory • 700 лева • 350 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Цветна мозайка III • Colourful mosaic III • 700 лева • 350 euro • 55x40 платно • 55x40 canvas


Зимна вечер • Winter night • 900 лева • 450 euro • 50x50 платно • 50x50 canvas


Легенда • The legend • 2000 лева • 1000 euro • 80x100 платно • 80x100 canvas


Цветна мозайка II • Colourful mosaic II • 800 лева • 400 euro • 55x60 платно • 55x60 canvas


Сините тополи • The blue poplars • 600 лева • 300 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Червените тополи • The red poplars • 800 лева • 400 euro • 50x50 платно • 50x50 canvas


Цветна мозайка • Colourful mosaic • 700 лева • 350 euro • 45x55 платно • 45x55 canvas


Синя вечер • Blue evening • 900 лева • 450 euro • 53x43 платно • 53x43 canvas


Есен II • Autumn II • 900 лева • 450 euro • 55x60 платно • 55x60 canvas


Пейзаж с тополи • Landscape with poplars • 800 лева • 400 euro • 45x55 платно • 45x55 canvas


Бялата пейка • The white bench • 2000 лева • 1000 euro • 80x100 платно • 80x100 canvas


Охрид • Ohrid • 800 лева • 400 euro • 38x47 платно • 38x47 canvas


Бялата църква • The white church • 800 лева • 400 euro • 40x50 платно • 40x50 canvas


Вечерен час • Night hour • 800 лева • 400 euro • 46x55 платно • 46x55 canvas


Есен • Autumn • 800 лева • 400 euro • 55x60 платно • 55x60 canvas


Полет • Whiff • 1800 лева • 900 euro • 60x60 платно • 60x60 canvas


Песен • Song • 1500 лева • 750 euro • 55x60 платно • 55x60 canvas


Земя и небе • Earth and heaven • 1900 лева • 950 euro • 54x81 платно • 54x81 canvas


Пролет • Spring • 1600 лева • 800 euro • 54x81 платно • 54x81 canvas


Тъжно море • The sad sea • 900 лева • 450 euro • 60x60 платно • 60x60 canvas


Лунна нощ • Moon path • 800 лева • 400 euro • 60x60 платно • 60x60 canvas


Синьо утро • Blue morning • 60x60 платно • 500 Euro • 60x60 canvas


Cena • Evro • 35x50 платно • 35x50 canvas


Утро • Morning • 35x50 платно • 35x50 canvas


Манастирът • The Monastery • 30x35 платно • 30x35 canvas


Спомен • Memory • 40x50 платно • 40x50 canvas


Видение • Phantasm • 30x30 платно • 30x30 canvas


Цветя • Flowers • 35x35 платно • 35x35 canvas


Паунът • The peacock • 60x60 платно • 60x60 canvas


Жар птица • Phoenix • 50x74 картон • 50x74 cardboard


Сияние • Radiance • 50x60 картон • 50x60 cardboard


Торс • Torso • 50x35 платно • 50x35 canvas


Приказка за морето • Story about the sea • 50x65 картон • 50x65 cardboard


Синя нощ • Blue night • 49x59 картон • 49x59 cardboard


Легналата • The lying • 30x40 картон • 30x40 cardboard


Тополи • Poplars • 55x46 платно • 55x46 canvas


Голо тяло • Naked body • 35x35 платно • 35x35 canvas


Звездопад • Starfall • 120x90 платно • 120x90 canvas