Маслени бои

Голо тяло • Naked body • 75x60 платно • 75x60 canvas • 1800 лева • 900 euro


В синята вечер II • Blue night II • 32x35 платно • 32x35 canvas • Не е в наличност • Not Available


Спомен от детството III • Childhood memory III • 40x50 платно • 40x50 canvas • Не е в наличност • Not Available


Камбанен звън • Sound of bells • 46x55 платно • 46x55 canvas • 900 лева • 450 euro


Натюрморт • Still life • 40x50 платно • 40x50 canvas • 700 лева • 350 euro


Зима • Winter • 55x60 платно • 55x60 canvas • 800 лева • 400 euro


Спомент от детството II • Childhood memory II • 40x50 платно • 40x50 canvas • 700 лева • 350 euro


Спомент от детството • Childhood memory • 40x50 платно • 40x50 canvas • 700 лева • 350 euro


Цветна мозайка III • Colourful mosaic III • 55x40 платно • 55x40 canvas • 700 лева • 350 euro


Зимна вечер • Winter night • 50x50 платно • 50x50 canvas • 900 лева • 450 euro


Легенда • The legend • 80x100 платно • 80x100 canvas • 2000 лева • 1000 euro


Цветна мозайка II • Colourful mosaic II • 55x60 платно • 55x60 canvas • 800 лева • 400 euro


Сините тополи • The blue poplars
• 40x50 платно • 40x50 canvas • 600 лева • 300 euro


Червените тополи • The red poplars • 50x50 платно • 50x50 canvas • 800 лева • 400 euro


Цветна мозайка • Colourful mosaic • 45x55 платно • 45x55 canvas • 700 лева • 350 euro


Синя вечер • Blue evening • 53x43 платно • 53x43 canvas • 900 лева • 450 euro


Есен II • Autumn II • 55x60 платно • 55x60 canvas • Не е в наличност • Not Available


Пейзаж с тополи • Landscape with poplars • 45x55 платно • 45x55 canvas • 800 лева • 400 euro


Бялата пейка • The white bench • 80x100 платно • 80x100 canvas • 2000 лева • 1000 euro


Охрид • Ohrid • 38x47 платно • 38x47 canvas • 800 лева • 400 euro


Бялата църква • The white church • 40x50 платно • 40x50 canvas • Не е в наличност • Not Available


Вечерен час • Night hour • 46x55 платно • 46x55 canvas • 800 лева • 400 euro


Есен • Autumn • 55x60 платно • 55x60 canvas • 800 лева • 400 euro


Полет • Whiff • 60x60 платно • 60x60 canvas • 1800 лева • 900 euro


Песен • Song • 55x60 платно • 55x60 canvas • 1500 лева • 750 euro


Земя и небе • Earth and heaven • 54x81 платно • 54x81 canvas • 1900 лева • 950 euro


Пролет • Spring • 54x81 платно • 54x81 canvas • 1600 лева • 800 euro


Тъжно море • The sad sea • 60x60 платно • 60x60 canvas • 900 лева • 450 euro


Лунна нощ • Moon path • 60x60 платно • 60x60 canvas • 800 лева • 400 euro


Синьо утро • Blue morning • 60x60 платно • 60x60 canvas • 1000 лева • 500 Euro


Утро II • Morning II • 60x60 платно • 60x60 canvas • 900 лева • 450 euro


Утро • Morning • 35x50 платно • 35x50 canvas • Продадена • Sold


Манастирът • The Monastery • 30x35 платно • 30x35 canvas • In private collection • В частна колекция


Спомен • Memory • 40x50 платно • 40x50 canvas • Не е в наличност • Not Available


Видение • Phantasm • 30x30 платно • 30x30 canvas • 800 лева • 400 euro


Цветя • Flowers • 35x35 платно • 35x35 canvas • 800 лева • 400 euro


Паунът • The peacock • 60x60 платно • 60x60 canvas • 1600 лева • 800 euro


Жар птица • Phoenix • 50x74 картон • 50x74 cardboard • 1700 лева • 850 euro


Сияние • Radiance • 50x60 картон • 50x60 cardboard • 900 лева • 450 euro


Торс • Torso • 50x35 платно • 50x35 canvas • 1600 лева • 800 euro


Приказка за морето • Story about the sea • 50x65 картон • 50x65 cardboard • 1700 лева • 850 euro


Синя нощ • Blue night • 49x59 картон • 49x59 cardboard • 1300 лева • 650 euro


Легналата • The lying • 30x40 картон • 30x40 cardboard • 900 лева • 450 euro


Тополи • Poplars • 55x46 платно • 55x46 canvas • 1500 лева • 750 euro


Голо тяло • Naked body • 35x35 платно • 35x35 canvas • 1600 лева • 800 euro


Звездопад • Starfall • 120x90 платно • 120x90 canvas • 2400 лева • 1200 euro